Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
28/03/2014
'Αρθρο:Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (πωλήσεων) - Προμηθευτών (αγορών/ εξόδων)

 

Τελευταία Ενημέρωση 15/02/2014

Αναστασία Πηλιούνη, Οικονομολόγος MBA, - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος στοχεύει στην αξιοποίηση των στοιχείων και την διασταύρωση αυτών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο διασταύρωσης συναλλαγών για το Υπουργείο Οικονομικών, για το λόγο όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας από 01/01/2014 θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές  καταστάσεις. Η έγκυρη υποβολή τους καθώς και η ακρίβεια των στοιχείων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Στους πίνακες που ακλουθούν, παρέχονται όλες οι πρόσφατες πληροφορίες για:

  • Την ορθή συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων από 01/01/2014 βάσει του ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ αρθ. 10 καθώς και των σχετικών Π.Ο.Λ. συμπεριλαμβανομένης της Π.Ο.Λ1022/07.01.14,
  • Τις ειδικές κατηγορίες επιτηδευματιών (Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων κτλ) και σχετικές Π.Ο.Λ.
  • Τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη έγκυρης ή μη ορθής υποβολής των καταστάσεων βάσει ν.4174/2013 και ΠΟΛ 1210/06.09.13,

 

συγκεντρωτικές καταστάσεις

υπόχρεοι υποβολής

μη υπόχρεοι υποβολής

τρόπος υποβολής

απαλλαγή υποχρέωσης

τιμολόγιο αγοράς

προσοχή

υπόχρεοι τήρησης

υπόχρεοι απλογραφικά

απαλλασσόμενοι

ειδικές περιπτώσεις

λοιπές

διευκρινήσεις

πρόστιμα

πρόστιμο

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αναστασία Πηλιούνη, Οικονομολόγος MBA, - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90