Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/07/2016
Πολ. 1101/08.07.2016, Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

 

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. - Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΑΞΗ-ΘΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 29.06.2016.

Με την εν λόγω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του.

Η εν λόγω ημερομηνία παραλαβής αποδεικνύεται από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα οποία καταχωρείται το φορολογικό στοιχείο, με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/24.11.2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90