Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
12/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ15Α 1043447, Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ Πολ.1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β'/31.12.2013) "Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος"
Πηγή:


efm_728x90