Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/06/2016
Άρθρο: Με μια Ματιά - Η προηγούμενη εβδομάδα

 


Μαρία Γεωργουλοπούλου / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

Στέλλα Τσιούλη / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Β'Τάξης

 

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά!

Άλλη μια Δευτέρα εμείς είμαστε εδώ, για να δούμε τι μας απασχόλησε και τι σχολιάσαμε περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές στους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  2. Παράταση των γενικών συνελεύσεων δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων
  3. Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων
  4. Ανατροπή στην καταβολή εισφορών από χιλιάδες επιχειρήσεις
  5. Όλες οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα capital controls και τα όρια ανάληψης
  6. Εγκύκλιος ΙΚΑ: Ποιοι χάνουν οριστικά το ΕΚΑΣ από τον Ιούνιο
  7. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ : Ο χρόνος ασθενείας «μετρά» για τη σύνταξη
  8. Μαχαίρι στον 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα για τους νεοπροσλαμβανόμενους
  9. Ταμειακές μηχανές και σε γιατρούς, δικηγόρους και επαγγελματίες

 

1. ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές στους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης της «έκθεσης διαχείρισης» οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, εφ’ όσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον ισολογισμό τους, ενώ αντίθετα αυστηριοποιείται το καθεστώς για τις πολύ μεγάλες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ειδικά δε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, προβλέπεται η δημοσιοποίηση, σε ξεχωριστή ετήσια έκθεση, των πληρωμών αυτών.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που αφορά στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας με την Οδηγία 34/ 2013 σχετικά με τους κανόνες σύνταξης και όρους δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα), το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από την γενική συνέλευση, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ απαλλάσσει τις μικρές από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται ο εξορθολογισμός σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο των υπηρεσιών της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, ρυθμίζονται ευνοϊκά θέματα αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων στις τρεις θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ και αίρονται εμπόδια για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

2. Παράταση των γενικών συνελεύσεων δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων

Παρατείνεται για δύο μήνες η δυνατότητα των εταιρειών να προχωρούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης, μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού."  που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπεται παράταση για την σύγκληση των Γενικών συνελεύσεων των Ανωνύμων εταιριών - ΕΠΕ- ΙΚΕ  έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

3. Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου, όπως και για τα φυσικά πρόσωπα.

Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 7 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη την επόμενη εργάσιμη της υποβολής της δήλωσης.

 

4. Ανατροπή στην καταβολή εισφορών από χιλιάδες επιχειρήσεις

Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομικοτεχνικού Έργου και ονομάζεται “Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών” θα καταβάλλονται, από τις 5 Σεπτεμβρίου, όλες οι εισφορές στο ΙΚΑ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ταμείου, ο 30ψήφιος κωδικός θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται ενώ όλοι οι εργοδότες, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές στα πιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της Τ.Π.Τ.Ε, ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Μάλιστα κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τους εργοδότες που θα απογραφούν από τις 5/9/2016 και μετά, η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται και θα γνωστοποιείται με το έντυπο απόδοσης του Αιρθμού Μητρώου.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

5. Όλες οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα capital controls και τα όρια ανάληψης

Με τις ελπίδες να μετατίθενται όλο και μακρύτερα για τη χαλάρωση των capital controls ζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλέον έχουν συνηθίσει στην ιδέα των κεφαλαιακών περιορισμών. Ο Ευκλ. Τσακαλώτος τόνισε χθες ότι υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν αλλαγές στο σημερινό καθεστώς από το φθινόπωρο, ωστόσο, τον τελευταίο λόγο τον έχουν η ΕΚΤ και φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εάν δεν υπάρξει κύμα επιστροφής καταθέσεων στις τράπεζες και η αίσθηση της ασφάλειας στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία δεν θα χαλαρώσουν τα capital controls τα οποία πλησιάζουν στον ένα χρόνο λειτουργίας τους.

Πάντως, τα σενάρια για το ποιες αλλαγές θα γίνουν, δίνουν και παίρνουν χωρίς όμως να μπορεί κανείς με ασφάλεια να πει τι θα συμβεί τελικά.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

6. Εγκύκλιος ΙΚΑ: Ποιοι χάνουν οριστικά το ΕΚΑΣ από τον Ιούνιο

Χωρίς ΕΚΑΣ μένουν, αναδρομικά από την 1η Ιουνίου, χαμηλοσυνταξιούχοι με ακαθάριστο συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης και επιδομάτων τοn Μάιο του 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016) πάνω από 664 ευρώ, έναντι 850 ευρώ που ήταν το όριο για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ προειδοποιώντας ότι «σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος θα παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΦΚΑ». Σύμφωνα με την εγκύκλιο στις κατηγορίες συνταξιούχων που δεν δικαιούνται, πλέον, το ΕΚΑΣ και υπολογίζονται σε 100.000, περιλαμβάνονται:

• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

7. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ : Ο χρόνος ασθενείας «μετρά» για τη σύνταξη

Ο συνολικός χρόνος «αναγνώρισης» μπορεί να φτάσει μέχρι τις 200 ή 300 ημέρες, ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μπορεί να συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος που απαιτούνται την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτό προβλέπει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και «ανοίγει» το δρόμο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ «η επιδότηση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία και αυτονόητα στο έτος εκείνο στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης σύνταξης».

Ο συνολικός χρόνος «αναγνώρισης» μπορεί να φτάσει μέχρι τις 200 ή 300 ημέρες, ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

8. Μαχαίρι στον 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα για τους νεοπροσλαμβανόμενους

Νέο σοκ περιμένει την αγορά εργασίας το φθινόπωρο, με μειώσεις του εργατικού κόστους, περικοπές 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ντόμινο απολύσεων, πλήρη αναδιάρθρωση της λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τρόπο λήψης της απόφασης των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, ουσιαστικά πρόκειται για το «πακέτο μέτρων για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα» το οποίο θα κληθεί να αποδεχτεί και να υλοποιήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης προκειμένου να απελευθερωθεί η επόμενη δόση του δανείου το ερχόμενο φθινόπωρο.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

9. Ταμειακές μηχανές και σε γιατρούς, δικηγόρους και επαγγελματίες

Με όπλο το «πλαστικό» χρήμα, τα κίνητρα για αποδείξεις αλλά και την υποχρέωση ορισμένων επαγγελματικών ομάδων να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ταμειακή και όχι χειρόγραφες αποδείξεις, ευελπιστεί το υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα ώστε να μην χρειαστεί να τεθεί σε εφαρμογή ο δημοσιονομικός «κόφτης».

Σύμφωνα με το «Βήμα» στα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσει σύντομα στη βουλή η κυβέρνηση θα υπάρχει πρόταση διασύνδεσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών και του συστήματος taxis ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζουν τις πωλήσεις και τα έσοδα από ΦΠΑ.

Για να πετύχει όμως το σχέδιο αυτό, θα πρέπει το σύνολο των επαγγελματικών ομάδων να χρησιμοποιεί ταμειακές μηχανές, οι οποίες μάλιστα να είναι συνδεδεμένες online με το υπουργείο Οικονομικών.

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών θα υποχρεωθούν, σύμφωνα με το Βήμα, σταδιακά να σταματήσουν να εκδίδουν χειρόγραφες αποδείξεις και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση αποδείξεων.

Μάλιστα, για επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα όχι στο γραφείο τους αλλά στα σημεία όπου βρίσκεται ο πελάτης τους (πχ σε κατοικίες) ενδεχομένως να υπάρξει και ένα σύστημα στην ταμειακή μηχανή που να καταγραφεί με την αρωγή της τεχνολογίας τις κινήσεις των εν λόγω επαγγελματιών.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

Εδώ έφτασε στο τέλος της, αλλη μια "ματιά"...

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα

 

Πηγή: Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Power-Tax.gr


efm_728x90