Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ12 1039188/4.3.2014, Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παρ.6 και 7 του αρ.65 του ν.4172/2013

 

Αριθμ.Πρωτ. Δ12 1039188/4.3.2014

 

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (με βάση τον νόμο 4172/2013)

 

Πηγή:


efm_728x90