Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/01/2016
ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2651/29.12.2015, Κλείσιμο ισολογισμού 31/10/2015

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική κυπριακής εταιρείας, έχει φορολογικό έτος 1/11/2014 έως 31/10/2015. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/10/2015 πως θα συνταχθούν; Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο νόμος 4308/2014, έχει εφαρμογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2015. Συνεπώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας για την περίοδο 01.11.2014 - 31.10.2015 θα συνταχθούν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Πηγή:


efm_728x90