Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/03/2014
Aρ. Πρωτ: Δ14Β 1178690, Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου
Πηγή:


B4-B5_728X90