Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/11/2013
Πολ. 1238/24.10.2013, Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 

Πολ. 1238/24.10.2013

Για την ορθή μηχανογραφική απεικόνιση της δραστηριότητας που αφορά στη διαχείριση ποντοπόρων πλοίων, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

 

Κατόπιν τούτου, προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.19, ως εξής:

52.22.19.03 «Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων».

 

 

Πηγή:


efm_728x90