07/12/2015
ΓΓΠΣ: Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του TaxisNet από τις 15:00 μέχρι τις 17:00

 

Μη διαθεσιμότητα σήμερα, του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου - Δηλώσεων Ε9 μεταξύ 15:00-17:00 λόγω επικαιροποίησής του για την υποβολή δηλώσεων Ε9 2015 και ταυτόχρονης εκκαθάρισης Εν.Φ.Ι.Α. 2015. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

Μη διαθεσιμότητα σήμερα, των υποβολών δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S., αιτήσεων ρύθμισης και της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μεταξύ 15:00-19:00 λόγω διαδικασιών αυτόματου συμψηφισμού. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

 

Πηγή:


efm_728x90