27/11/2015
ΔΕΗ: Πτώση στα καθαρά κέρδη εννιαμήνου λόγω αύξησης των προβλέψεων για επισφάλειες

 

Μεγάλη πτώση στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου ανακοίνωσε η ΔΕΗ, λόγω της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων για επισφάλειες ως αποτέλεσμα των κεφαλαιακών ελέγχων που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,9 εκατ. ευρώ από 121,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Η ΔΕΗ έχει πληγεί σημαντικά από τις προβλέψεις για απλήρωτους λογαριασμούς λόγω της εξαετούς ύφεσης. Στο εννεάμηνο, οι συνολικές προβλέψεις για επισφάλειες υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 691 εκατ. ευρώ, καθώς οι κεφαλαιακοί έλεγχοι κατέστησαν δυσκολότερη την πληρωμή των λογαριασμών.

Οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 4,45 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για συνολικά έσοδα 5,8 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, αλλά μείωσε την εκτίμησή της για το περιθώριο EBITDA στο 17,5% έως 18,5%. Είχε προβλέψει περιθώριο EBITDA 19,5%-20,5% τον Αύγουστο.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Εμ.Παναγιωτάκης: Πρώτος στόχος η εισπραξιμότητα

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του γ' τριμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 359,4 εκατ. Το γεγονός αυτό, παρά τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των αντίστοιχων δαπανών, οδήγησε τον Όμιλο ΔEΗ σε ζημίες ύψους € 101,7 εκατ.

» Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο Όμιλος παραμένει κερδοφόρος. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται σε € 773,4 εκατ. έναντι € 794,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε € 63,3 εκατ., και προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

» Για το σύνολο του έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε 17,5% - 18,5%, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα € 5,8 δισ. και έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,6 δισ.

» Οι νέες εκτιμήσεις προκύπτουν από την εξέλιξη των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες το γ' τρίμηνο και βασίζονται σε παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $46/bbl και για την ισοτιμία €/$ 1,07 το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2015. Η τιμή δικαιωμάτων CO2 ανέρχεται σε € 8,2/τόνο με βάση τις ήδη πραγματοποιηθείσες αγορές για το τέταρτο τρίμηνο.

» Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔEΗ στο εννεάμηνο αυξήθηκε κατά 468 GWh (1,3%) ως εξής: αύξηση στη Χαμηλή Τάση 594 GWh και μείωση στη Μέση Τάση κατά 181 GWh. Το μερίδιο της ΔEΗ στην αγορά μειώθηκε κατά 1,2%, σε 96,7% από 97,9%, αλλά στα τμήματα πελατών χαμηλού ρίσκου η μείωση είναι μεγαλύτερη.

» Όπως έχω κατ' επανάληψη τονίσει, ο βαθμός είσπραξης των οφειλών προς την ΔEΗ είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία, και η αντιμετώπισή του αποτελεί κυρίαρχο στόχο.

» Για τον σκοπό αυτό, εντείνουμε τις δράσεις μας έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Δημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών μας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πελατών μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύνσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελθόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των σχετικών διακανονισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

» Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς, κατά την εκτίμησή μας, ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικά, από το σύνολο των 2,1 εκατ. πελατών Χαμηλής Τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι 250.000, δηλ. το 11,9% οφείλει περίπου το 45% της συνολικής οφειλής.

» Υπενθυμίζω ακόμη τα μέτρα επιβράβευσης των συνεπών πελατών, τα οποία θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τα οποία αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην εισπραξιμότητα. Ακόμη, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της ιστοσελίδας της ΔEΗ ή μέσω συσκευών POS.

» Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, θα προβούν στις δέουσες ρυθμίσεις ώστε αυτή να είναι δυνατή μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις προς τον προηγούμενο. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην εμπέδωση μιας συμπεριφοράς αρμόζουσας στον υγιή ανταγωνισμό.

» Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο θέμα του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, το οποίο τελευταία βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα. Η επιβαλλόμενη, μέσω της Συμφωνίας Χρηματοδότησης της Ελλάδας, μείωση στο 75% και προοπτικά, μέχρι το 2020, στο 50% πρέπει να γίνει με τρόπο ομαλό, ώστε να λειτουργήσει κατά το δυνατό σε όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στη ΔEΗ.

» Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν προσφέρεται για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα οφείλουν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να αναλάβουν το επιβαλλόμενο ρίσκο. Η αγορά δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα ακριβώς γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν ενεργήσει με αυτό το πνεύμα.

» Ειδικότερα στη χώρα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι σήμερα το 30% των καταναλωτών είναι υπερήμεροι έναντι της ΔEΗ, ενώ καταναλωτές όπως βιομηχανία, αγρότες, δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, Δημόσιοι φορείς κ.λπ., που αντιστοιχούν περίπου στο 50% της αγοράς, επιλέγουν προς το παρόν αποκλειστικά τη ΔEΗ.

» Τέλος, και με αφορμή τα μέτρα που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζω ότι η ΔEΗ υποστηρίζει τον όσο το δυνατό ταχύτερο συνολικό μετασχηματισμό της με τη μετάβαση στο Target Model, τα δε τυχόν μεταβατικά μέτρα θα πρέπει να διέπονται από ορθολογισμό, χωρίς να προσθέτουν καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές».

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90