20/11/2015
Οι φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν αναβολή του νοσοκομειακού clawback

 

Την αναβολή θέσπισης του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη ζητά ο Σύνδεσμος Φαραμευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) από το υπουργείο Υγείας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες αντιδρούν στο προβλεπόμενο από τη συμφωνία μέτρο και καλούν σε επίσημη συνάντηση τον υπουργό Υγείας, πριν την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς αναφορικά με τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, το ύψος της δαπάνης πάνω από την οποία θα υπάρχει clawback να είναι τα 570 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, τα 550 εκατ. ευρώ για το 2017 και 530 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες αντιδρούν διότι όπως υποστηρίζουν το οικονομικό βάρος πέφτει πάλι σε εκείνες «αντί να ζητάτε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να διαχειριστούν με ισορροπία και σύνεση τους προϋπολογισμούς τους και αντί να θεσπίσετε κλινικές οδηγίες που διέπουν τη νοσοκομειακή λειτουργία για εξοικονόμηση πόρων, παρέχεται η χαλάρωση που εξασφαλίζει το μέτρο του clawback όσον αφορά την κατανάλωση φαρμάκων ενδονοσοκομειακά, αφού δεν έχει κανένα κόστος για αυτούς» αναφέρεται σε σχετική επιστολή του ΣΦΕΕ προς το υπουργείο Υγείας.

Ο ΣΦΕΕ ζητά την άμεση αναβολή της θέσπισης του μέτρου και τον καθορισμό επίσημης συνάντησης πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να διαμορφωθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό νομοσχέδιο.

«Δε νοούνται τόσο μεγάλες αλλαγές για το σύστημα υγείας να γίνονται αιφνιδιαστικά και ερήμην και χωρίς καμία υποτυπώδη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, πόσο δε μάλλον όταν αυτοί καλούνται να επωμιστούν με την οικονομική επιβάρυνση της 'άλλοτε' κρατικής πρόνοιας και σε αυτό το κομμάτι της περίθαλψης. Γίνεται κατανοητό πως μια τέτοια πρακτική αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανάπτυξης και οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας» καταλήγει η επιστολή.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90