17/11/2015
Μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από 16:00 και έως 22:00 για λόγους συντήρησης

 

Μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από 16:00 και έως 22:00 για λόγους συντήρησης. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

 

Πηγή:


efm_728x90