14/02/2014
Ηλεκτρονικός φάκελος με όλες τις συναλλαγές

 

 

Περισσότερα στοιχεία ζητά φέτος το υπουργείο Οικονομικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΤΕ και τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για τις συναλλαγές με τους πελάτες τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία που θα συμπεριλάβουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι και να εντοπιστούν όσοι κρύβουν από την εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα ή πραγματοποιούν πολύ μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Στον «φάκελο» που θα έχει η εφορία για κάθε φορολογούμενο θα περιλαμβάνονται:

Ασφάλιστρα: Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία για τους πελάτες τους όπως: ΑΦΜ υπόχρεου, αριθμός συμβολαίου, ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Επίσης θα αποστέλλουν τα στοιχεία των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος. Τα στοιχεία για τη χρήση 2013, θα πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι 14 Μαρτίου 2014.

Ιατρικές πράξεις: Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 να διαβιβάζουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις, όπως:

 • ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,
 • Ενδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού,
 • Ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης,
 • Κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων (ICD-10)/ιατρικών πράξεων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής. Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία: Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κ.λπ.) ανά ημερολογιακό έτος. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

 • ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
 • Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως πανεπιστήμια, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ινστιτούτα σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

Δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας: Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:

 • ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ).
 • Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού).
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
 • Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος: Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:
 • Αριθμός Παροχής.
 • ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ).
 • Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (Kwh).
 • Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού).
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Δαπάνες ύδρευσης: Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Τα στοιχεία που αποστέλλονται, αφορούν μόνο σε συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω και είναι τα ακόλουθα:

 • Αριθμός Παροχής.
 • ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ).
 • Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού).
 • Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα.
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

 

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90