12/02/2014
ΈΩΣ ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ.....Η υποβολή των καταστάσεων των ιδρυμάτων πληρωμών, των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, των Ελληνικών Ταχυδρομείων κ.λ.π. στην ΓΓΠΣ

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, στις 30 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η υποβολή των καταστάσεων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να διαβιβαστούν σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'/26-07-2013) αναφέρονται αναλυτικά στην Πολ. 1033/28.1.2014

 

 

Πηγή:


efm_728x90