11/02/2014
Στο Μέγαρο Μαξίμου οι εισηγήσεις για το φόρο υπεραξίας

 

Τις εισηγήσεις για τις αλλαγές στο φόρο υπεραξίας έχει λάβει το Μέγαρο Μαξίμου από το υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο αναμένει την έγκριση της τρόικας, προσκειμένου να προχωρήσει στις σχετικές αλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού της τιμής κτήσης και πώλησης ακινήτων μέσω ενός μαθηματικού τύπου προκειμένου να διαπιστώνεται εάν προκύπτει υπεραξία ή όχι.

Ουσιαστικά το υπουργείο θα προχωρεί στην τιμαριθμοποίηση της τιμής κτίσης των ακινήτων προκειμένου να υπολογίζει τον φόρο υπεραξίας, κάτι που σήμερα κάνει σε περιορισμένο βαθμό, καθώς θέτει «οροφή» στο πώς αποπληθωρίζει τις τιμές κτήσης. Παραλλήλως, πληροφορίες θέλουν να εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας τα ακίνητα που διακρατήθηκαν περισσότερο από 25 χρόνια καθώς και αυτά που κατασκευάσθηκαν με αυτεπιστασία.

Ο φόρος υπεραξίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014 επιβάλλεται με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής στην οποία ο πωλητής απέκτησε το ακίνητο και της τιμής στην οποία το μεταβιβάζει.

Η υπεραξία που προκύπτει υπόκειται σε μείωση με την εφαρμογή ενός συντελεστή απομείωσης, ο οποίος κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του χρόνου διακράτησης του ακινήτου, δηλαδή του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει μεταξύ του έτους αποκτήσεως και του έτους πωλήσεως του ακινήτου. Ο συντελεστής αυτός κλιμακώνεται από 0,95 για 1-5 χρόνια διακράτησης και φθάνει στο 0,61 για πάνω από 25 χρόνια διακρατήσεως του ακινήτου.

Ωστόσο, όταν ο ιδιοκτήτης μεταβιβάζει την περιουσία του, αφαιρείται από την σημερινή τιμή πωλήσεως το κόστος αποκτώσης του ακινήτου, χωρίς όμως πρώτα να τιμαριθμοποιείται η τιμή κτήσεως ώστε να είναι συγκρίσιμη με την τρέχουσα αξία πωλήσεως. Έτσι, στο 90% των περιπτώσεων προκύπτει υπεραξία προς φορολόγηση.

Ο κ. Ν. Καραβίτης, ειδικός σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα φέρεται να έχει καταρτίσει εισήγηση η οποία έχει σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και η οποία προβλέπει την τιμαριθμοποίηση της τιμής κτίσης των ακινήτων. Με τη μέθοδο αυτή βελτιώνεται σημαντικά το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο είχε δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε σχεδόν από το σύνολο των μεταβιβάσεων να προκύπτει υπεραξία.

 

Πηγή: www.in.gr


efm_728x90