06/11/2013
Ο.Ε.Ε.: Απαράδεκτα τα Αποτελέσματα από την Εφαρμογή της ΠΟΛ 1228/13

Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κυδωνάκης, αναφέρεται σε περιστατικά ενάρξεων και μεταβολών σε Δ.Ο.Υ που έγιναν από
λογιστές φοροτεχνικούς οι οποίοι  δεν  διαθέτουν νόμιμη ταυτότητα, καταδεικνύοντας έτσι την αναποτελεσματικότητα της ΠΟΛ 1228/2013.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς το
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη
Κοιν: Δ/νση Υποστήριξης ηλεκτρονικά
συναλλασσομένων (e-υπηρεσίες)


Κύριε Γενικέ,
Σας υποβάλουμε πίνακα με λογιστές φοροτεχνικούς που έχουν πραγματοποιήσει ενάρξεις και μεταβολές σε Δ.Ο.Υ χωρίς να διαθέτουν νόμιμη ταυτότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98 και του Ν. 2515/97 όπως έχουν τροποποιηθεί.
Μας προκαλεί έκπληξη ότι ο αριθμός των 42 περιπτώσεων παρατηρείται το χρονικό διάστημα 3/10/2013 με 25/10/2013. Είναι βέβαιο ότι το παραπάνω είναι προϊόν και συνέπεια της απαράδεκτης εγκυκλίου ΠΟΛ 1228 που έχετε υπογράψει με ημερομηνία 4/10/2013.

Στη συνάντηση που είχαμε στις 9/10/2013 σας επισημάναμε με έμφαση τους κινδύνους και το απαράδεκτο της εγκυκλίου και σας ζητήσαμε την άμεση διόρθωσή της.
Παρότι μας βεβαιώσατε ότι το πρόβλημα θα λυνόταν άμεσα με ενεργή διασύνδεση του TAXIS με το μητρώο των λογιστών φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τα αποτελέσματα του ελέγχου διαψεύδουν την αποτελεσματικότητα της εγκυκλίου σας με τη διατήρηση της δυνατότητας να πραγματοποιούνται στις Δ.Ο.Υ. ενάρξεις, μεταβολές και δραστηριότητες που αφορούν στο επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, από άτομα που δεν κατέχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επαναφέρουμε το αίτημά μας ότι για οποιαδήποτε εργασία λογιστή φοροτεχνικού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, να είναι αναγκαία η επίδειξη της ταυτότητας του λογιστή φοροτεχνικού και για ηλεκτρονικές υπηρεσίες η διασύνδεση με το μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Είμαστε βέβαιοι ότι η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα της πρότασης μας εξουδετερώνει τις όποιες αντιστάσεις υπάρχουν σε πιθανά υπηρεσιακές και λοιπές αντίθετες απόψεις που επιθυμούν τη διατήρηση του χωρίς έλεγχο προηγούμενης κατάστασης.

Κύριε Γενικέ,
Κοινοί στόχοι που κατ ΄ επανάληψη έχουμε συμφωνήσει στον πόλεμο για τον περιορισμό της παραοικονομίας, της πάταξης της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής, παίρνουν πραγματική υπόσταση όταν οι πράξεις και οι ενέργειές μας, οδηγούν χωρίς παρεκκλίσεις στην επιτυχία των στόχων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Γεώργιος Ι. Κυδωνάκης

Πηγή:


efm_728x90