10/11/2015
330.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης χωρίς μέλλον - Βραχυκύκλωμα στα ταμεία

 

Βραχυκύκλωμα επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς περίπου 330.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί παραμένουν εκκρεμείς και με τα οικονομικά δεδομένα το μέλλον διεκπεραίωσης τους φαντάζει... αβέβαιο!

Εκτός από τις εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη, υπάρχουν ακόμη 61.000 αιτήσεις για εφάπαξ. Καθώς τα ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην ικανοποίηση τους, οι αιτήσεις δεν προχωρούν και έχει κηρυχθεί άτυπη στάση πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους:

α) 173.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη συνολικού κόστους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 80.000 αιτήσεις στο ΙΚΑ, 33.000 στον ΟΑΕΕ, 30.000 στον ΟΓΑ, 15.000 στο Δημόσιο και 15.000 αιτήσεις στα υπόλοιπα Ταμεία Κύριας Σύνταξης,

β) 130.000 αιτήσεις για έκδοση επικουρικής σύνταξης, εκ των οποίων 126.000 στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ και 5.000 αιτήσεις στα λοιπά Ταμεία Επικούρησης, με συνολικό κόστος 600 εκατ. ευρώ,

γ) 25.000 αιτήσεις χορήγησης μερίσματος συνολικού κόστους 100.000 εκατ. ευρώ και

δ) 61.000 αιτήσεις χορήγησης επιδόματος εφάπαξ συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90