05/11/2015
Η Τράπεζα Πειραιώς αναζητά από ιδιώτες 4,9 δισ. ευρώ

 

Αισιόδοξη δηλώνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα υπερκαλύψουν τα 2,13 δισ. ευρώ του βασικού σεναρίου αλλά και μέρος των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου -4,933 δισ. ευρώ- των stress tests.

Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει ήδη, μέσω της δημόσιας πρότασης για την επαναγορά ομολόγων και άλλων κινήσεων, κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τον λογαριασμό του βασικού σεναρίου.

Και όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Ανθιμος Θωμόπουλος, «με βάση τις πρόσφατες επαφές μας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, είμαστε πεπεισμένοι ότι το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Συνέλευση μετόχων

Συγκεκριμένα χθες, η διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90