30/10/2015
Μειώσεις τις τάξεως 10-15% στις συντάξεις

 

Η εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας του 2010 που αφορά στο νέο τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων μέχρι και στην τελευταία... λεπτομέρειά της προβλέπεται στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή από την κυβέρνηση.

Αυτή θα φέρει μειώσεις 10-15% στις συντάξεις την επόμενη 5ετία για όσους αποχωρήσουν από τη δουλειά τους μετά την 19η Αυγούστου 2015 μιας και τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων "πιάνει" όχι μόνο ο νέος τρόπους υπολογισμού των συντάξεων, αλλά και τα νέα συνταξιοδοτικά όρια αλλά και άλλες διατάξεις που αφορούν τα κατώτερα όρια των συντάξεων.

Με τις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου, καταργείται και η τελευταία απόπειρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ να μετριάσει τις δυσμενείς συνέπειες από το νόμο 3863 και 3865 του 2010 (Λοβέρδου - Κουτρουμάνη) ο οποίος θα ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Έτσι εφαρμόζεται κατά γράμμα η πρόβλεψη του νέου Μνημονίου σύμφωνα με την οποία "οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις" (σ.σ. του 2010 και του 2012).

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του πολυνομοσχεδίου καλύπτεται ένα ερμηνευτικό κενό ως προς τι ισχύει στον υπολογισμό της σύνταξης ασφαλισμένου στη χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου 2015-31 Αυγούστου 2015.

Ειδικότερα, ο νέος τρόπος υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης που προβλέπεται στον ν. 3865/2010 (Λοβέρδου - Κουτρουμάνη) εφαρμόζεται κανονικά σε αυτούς που θεμελίωσαν δικαίωμα και ταυτόχρονα αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους από 1η Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015.

Παγιώνεται, επίσης, ότι οι ρυθμίσεις του ν. 3863/2010 ως προς τη χορήγηση της βασικής και αναλογικής σύνταξης θα αφορούν σε όλους τους ασφαλισμένους (και σε εκείνους που υπήχθησαν προ ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011) που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1η Ιανουαρίου 2015 ή στους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2015.

Εξάλλου, επέρχεται με οριστικό και αμετάκλητο τρόπο η εξίσωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ώστε να μην προκύπτει καμία διαφοροποίηση μεταξύ τους και σε εναρμόνιση με τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την 4η Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του στις 15 Οκτωβρίου 2015.

Δύο βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων

Έτσι διαμορφώνονται εφεξής δύο βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Εκείνοι οι οποίοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για τη σύνταξή τους από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έως την 19η Αυγούστου του 2015 και, έτσι θίγονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

2. Εκείνοι οι οποίοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους μετά την 19η Αυγούστου του 2015 και θίγονται τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων όσο και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, δηλαδή τα νέα ηλικιακά συνταξιοδοτικά όρια και το νέο ελάχιστο αναγκαίο ασφαλιστικό χρόνο για να βγουν στη σύνταξη. Οι περικοπές που θα υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων σε βάθος πενταετίας φτάνουν και το 15%.

Τι προβλέπει η χθεσινή εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

Πιο συγκεκριμένα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το Υπ. Εργασίας αναλύονται οι συγκεκριμένες διατάξεις που τροποποιούνται με το νόμο 4337/2015 και αφορούν και τους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι  διατάξεις αφορούν:

(1) στο ποσό της αναλογικής σύνταξης,

(2) στο ποσό της κύριας σύνταξης,

(3) στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής

(4) στους ασφαλισμένους πριν την 1.1.2011.

1) Αναλογική σύνταξη

Η αναλογική σύνταξη αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής. (για τα έτη προ 1.1.2011 ισχύει το παλιό σύστημα).

Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015.

Με το ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

2) Βασική σύνταξη

Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το ν. 4337/2015, η βασική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015.

Με το ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

3) Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους.

Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015.

Με το ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

4) Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.2011

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εισπράττουν: (α) τμήμα σύνταξης για τα έτη προ 1.1.2011 βάσει του παλιού συστήματος και (β) τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά την 1.1.2011 βάσει του καινούργιου συστήματος.

Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το ν. 4337/2015, ο ως άνω διττός υπολογισμός αφορούσε μόνον τους ασφαλισμένους των οποίων η συνταξιοδότηση άρχιζε από 1.1.2015.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90