03/02/2014
Απόφαση-βόμβα από ΣτΕ για ΕΤΜΕΑΡ

 

Ανυπολόγιστες συνέπειες για την αγορά ηλεκτρισμού εκτιμάται ότι θα έχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά από προσφυγή μεγάλης βιομηχανίας η οποία έκρινε αντισυνταγματική και μη νόμιμη την επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ (ειδικό τέλος μείωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΕΤΜΕΑΡ θεωρείται φόρος και όχι ανταποδοτικό τέλος και κατά συνέπεια η επιβολή του καθώς και η αναπροσαρμογή του αποφασίζεται όχι από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά από τη Βουλή με νόμο. Κατά πάγια τακτική του ΣτΕ το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια.

Ωστόσο, καθώς το σκεπτικό της απόφασης αμφισβητεί την ανταποδοτικότητα του τέλους, μέσω του οποίου αποπληρώνονται οι μονάδες ΑΠΕ θεωρείται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και ανατρέπει το καθεστώς που διέπει το ΕΤΜΕΑΡ. Εκτιμάται, δε, ότι δημιουργείται ένα τεράστιο πρακτικό πρόβλημα στην αγορά καθώς το τέλος πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν για πληρωμές από το λειτουργό της Αγοράς ΛΑΓΗΕ.

Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα η αναπροσαρμογή γινόταν με βάσει τις εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, με απόφαση της ΡΑΕ, πλέον θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση και η αναπροσαρμογή να γίνεται από τη Βουλή, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί.

Με αφορμή την απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση ότι παρακολουθεί στενά το ζήτημα, αναμένει την απόφαση της Ολομέλειας και εκτιμά ότι επί του παρόντος δεν δημιουργείται θέμα που να χρήζει της παρέμβασής του. Ωστόσο, σε περίπτωση που τελικώς η απόφαση της Ολομέλειας επικυρώσει την απόφαση του τμήματος, τότε θα προχωρήσουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

"Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στις αποφάσεις του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι σεβόμενο απολύτως τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, θα περιμένει την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, καθώς οι αποφάσεις του εν λόγω Τμήματος δεν ακυρώνουν την Απόφαση της ΡΑΕ, αλλά παραπέμπουν το ζήτημα της ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ παραμένει η δυνατότητα νομικά να συνεχιστεί το καθεστώς που ισχύει έως σήμερα. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια το ΥΠΕΚΑ θα προβεί, αν χρειαστεί βάσει των αποφάσεων της Ολομέλειας, στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. 

Όσον αφορά τα θέματα αναδρομικότητας που αναφέρονται σε διάφορα δημοσιεύματα, η προσφυγή και πιθανή ακύρωση αφορά μόνο σε συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ (υπ’ αρ. 323/9.7.2013) για τον εξαμηνιαίο προσδιορισμό του ΕΤΜΕΑΡ από τον Ιούλιο του 2013.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90