30/01/2014
Τον Μάιο οι συγκεντρωτικές για το α' τετράμηνο 2014

 

Στις 23 Μαΐου αναμένεται να υποβληθούν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών για τους πρώτους τέσσερις  μήνες του 2014.

Πλέον από την 1η Ιανουαρίου 2014 κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε μηναία βάση καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Ωστόσο, αν και ο νόμος είναι ξεκάθαρος για την υποχρέωση υποβολής τόσο οι φορολογούμενοι όσο και ο φορολογικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα προετοιμασμένοι για την μηναία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων. 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης, διευκρίνισε μέσω Twitter πως όλα πάνε πιο μετά για την αρχική υποβολή και πως οι φορολογούμενοι θα έχουν το χρόνο που χρειάζονται.

O ίδιος προσδιόρισε χρονικά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου για τις 23 Μαΐου 2014.

«Μέχρι 23. Αρχικά μέχρι και 4 μήνες μαζί» απάντησε ο κ. Θεοχάρης σχετικά με το χρόνο υποβολής των καταστάσεων.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90