30/01/2014
Η εφορία θα υπολογίζει τον φόρο υπεραξίας των ακινήτων
 
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Από την εφορία και όχι από τους συμβολαιογράφους θα υπολογίζεται τελικά ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων. Πριν από την υπογραφή των συμβολαίων οι φορολογούμενοι - πωλητές των ακινήτων θα περνούν πρώτα από την εφορία τους, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση του φόρου υπεραξίας. Η εφορία θα ελέγχει τη δήλωση, θα βεβαιώνει τον φόρο υπεραξίας που προκύπτει και στη συνέχεια θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής, με το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβάλει ο πωλητής του ακινήτου. Ο συμβολαιογράφος μετά τη σύνταξη του συμβολαίου θα παρακρατεί το φόρο υπεραξίας και θα τον αποδίδει στο Δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας.

Στη λύση αυτή κατέληξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με τους συμβολαιογράφους, προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει με την επιβολή του φόρου υπεραξίας. Σήμερα οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν «παγώσει» σε όλη τη χώρα, καθώς οι συμβολαιογράφοι απέχουν από τη σύνταξη σχετικών συμβολαίων μέχρι το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει το νέο φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση με την οποία ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Επίσης θα εκδοθεί και δεύτερη υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις, με στόχο ο προσδιορισμός της να γίνεται με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και τιμών.

Με την έκδοση των δυο υπουργικών αποφάσεων εκτιμάται ότι θα δοθούν απαντήσεις στα περισσότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή του φόρου υπεραξίας και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό της αξίας κτήσης των ακινήτων και ειδικά των περιπτώσεων που αφορούν: τις πωλήσεις ακινήτων από αντιπαροχή, τα δομημένα ακίνητα, τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω χρησικτησίας. Σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου.

Υποθήκη σε ακίνητα
«Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων με γονικές παροχές ή δωρεές από φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές βάζει η εφορία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου άνευ τιμήματος από φορολογούμενο ο οποίος οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος, η διαδικασία κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν μπορεί να προχωρήσει, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος δεν βάλει υποθήκη είτε το ίδιο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είτε κάποιο άλλο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του.

Επειδή στις γονικές παροχές δεν υπάρχει τίμημα, η εφορία απαιτεί την υποθήκευση ακίνητης περιουσίας (είτε του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είτε άλλου εφόσον υπάρχει) προκειμένου να χορηγήσει φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης. Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή ή δωρεά την ακίνητη περιουσία του δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει την μεταβίβαση, αν διαπιστωθεί από την εφορία ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν υπέβαλε μία ή περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ακινήτων ή άλλες δηλώσεις για τις οποίες ήταν υπόχρεος.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90