10/10/2015
Αύξηση του ελλείμματος των ταμείων με τα απλήρωτα χρέη

 

Φόβους πως το έλλειμμα των ταμείων θα διογκωθεί περαιτέρω, καθώς αυξάνονται επικίνδυνα όσοι βγαίνουν εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων, εκφράζουν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες, από τους συνολικά 350.000 οφειλέτες που προχώρησαν σε διακανονισμό οφειλών ύψους 6,1 δισ. ευρώ, εκτός ρύθμισης στο τέλος Σεπτεμβρίου βρέθηκαν περίπου 35.000, ήτοι το 10%. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των Ταμείων και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), πρόκειται για μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι έχουν συνολικό χρέος σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% των συνολικά ρυθμισμένων οφειλών.

Μάλιστα, από την 1η Νοεμβρίου που αυξάνεται το επιτόκιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων είχαν υπαχθεί στην ευνοϊκή διάταξη των 100 δόσεων, από το 3% ετησίως (0,25% μηνιαίως) στο 5% ετησίως, εκφράζονται φόβοι ότι θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις.

Εκτός από το επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων, προσαρμογές γίνονται και σε αυτές των ρυθμίσεων που είχαν θεσπιστεί είτε το 2013 (ν. 4152) είτε το 2014 (ν. 4305).

Το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Να σημειωθεί ότι από τις αλλαγές εξαιρούνται οι κύριες οφειλές έως 5.000 ευρώ, καθώς βάσει του νόμου δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει, έως 14/10/2015, στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

• Το ποσό κύριας οφειλής υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

• Η ακίνητη περιουσία του δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα Ταμεία και το ΚΕΑΟ αναμένουν την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τα κριτήρια ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων εάν έπειτα από έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Σύμφωνα με στελέχη των Ταμείων, η αύξηση του επιτοκίου αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη «εκροή» οφειλετών, με άμεση συνέπεια στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Για τον λόγο αυτό, το ΚΕΑΟ αναμένεται να ξεκινήσει το κυνήγι αναζήτησης «κρυφού πλούτου» σε τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων οφειλετών, καθώς βάσει των δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς περίπου 600.000 οφειλετών, ενώ θα υπάρξει διασύνδεση και με το TAXIS. Εντός του επόμενου μήνα, το ΚΕΑΟ θα ξεκινήσει εκ νέου την αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, για την έναρξη λήψης αναγκαστικών μέτρων, σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις λίστες του, για ποσά οφειλής που ανέρχονται συνολικά στα 6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προωθείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκαθάριση της λίστας των οφειλετών καθώς και η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90