06/10/2015
Σημαντικά κενά στη συλλογή μη εξυπηρετούμενων δανείων

 

Σημαντικά κενά σε επίπεδο συλλογής δανείων αναμένεται να αναδείξει το έργο για την καταγραφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις προτάσεις για την αντιμετώπισή τους από τις τράπεζες.

Πέρα από την αποτύπωση του μεγέθους του προβλήματος στην πράξη, η οποία δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν από τις αρχές του 2016, άμεσα θα αναδειχθεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το "έλλειμμα" κουλτούρας σε επίπεδο συλλογής δανείων. Πρόκειται για μία νέα διάσταση στη χορήγηση δανείων, την οποία οι τράπεζες δεν "έχτισαν" κατά τα χρόνια των "παχιών αγελάδων" όταν η μέριμνά τους εστιαζόταν αποκλειστικά στις πωλήσεις δανείων. Ως αποτέλεσμα της επιθετικής και μονοδιάστατης πολιτικής χορηγήσεων, οι τράπεζες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το "τέρας" των επισφαλειών, αλλά και με την έλλειψη επαρκούς και εκπαιδευμένου προσωπικού στην παρακολούθηση και συλλογή δανείων μετά τη χορήγησή τους.

Όπως αναφέρουν στο Capital.gr πηγές από την ΤτΕ και το ΤΧΣ, που είναι οι δύο φορείς που θα "τρέξουν" το έργο της κατηγοριοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, του εντοπισμού των αδυναμιών των τραπεζών στην αντιμετώπισή τους και της κατάρτισης προτάσεων για την επίλυση του θέματος, αυτή τη στιγμή ο τραπεζικός κλάδος διαθέτει μόλις 5.600 άτομα, με αρμοδιότητα τη συλλογή δανείων. Σε ένα συνολικό αριθμό τραπεζοϋπαλλήλων που κινείται στις 45.000 άτομα, ο αριθμός των απασχολούμενων στις υπερδιευθύνσεις "κόκκινων" δανείων των τραπεζών είναι μικρός, δεδομένης, μάλιστα, της αλματώδους εξέλιξης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα, ενόψει όλων των αλλαγών που επίκεινται στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των "κόκκινων" δανείων, θα απαιτηθεί μία μακρά περίοδος μάθησης για τις τράπεζες προς την κατεύθυνση του χειρισμού των δανείων μετά την πώληση. Άλλωστε σε νέες πωλήσεις δανείων, υπό την έννοια της πιστωτικής επέκτασης, οι τράπεζες θα αργήσουν να προχωρήσουν. Και αυτό διότι, όπως έχει γράψει το Capital.gr, τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στις τράπεζες με την ανακεφαλαιοποίηση, θα διοχετευθούν στην κάλυψη ζημιών, με αποτέλεσμα οι νέες χορηγήσεις να προγραμματίζονται στην ουσία από το 2017.

Μέσα στο επόμενο έτος, οι τράπεζες θα έχουν να ασχοληθούν με τις ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων και κυρίως με το πολυδαίδαλο πρόβλημα των επιχειρηματικών δανείων, το μέγεθος του οποίου αναμένεται να φανεί στις αρχές του 2016. Σημειώνεται ότι στα επιχειρηματικά δάνεια το ύψος των επισφαλειών ανέρχεται στο 39,8% των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Όσο για το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καταγράφεται στην υποκατηγορία των δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φτάνοντας στο 63% της έκθεσης των τραπεζών. Ακολουθούν με ποσοστό 54% επί του συνόλου των δανείων της κατηγορίας τα ανοίγματα των τραπεζών σε δάνεια  προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90