03/10/2015
ΣΕΒ: Ενθάρρυνση των επενδύσεων με κίνητρα όπως μείωση φόρων μέσω των αυξημένων αποσβέσεων

 

Tην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε οριζόντιο επίπεδο με κίνητρα όπως, για παράδειγμα, τη μείωση φόρων μέσω των αυξημένων αποσβέσεων (investment tax creidits) και άλλες πρόσφορες μεθόδους προτείνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικής ανάλυσης, που κυκλοφόρησε χθες.

Στα χρόνια της κρίσης δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας, καθώς η απασχόληση και η προστιθέμενη αξία (αμοιβές εργασίας και κέρδη) υποχώρησαν ταχύτερα στους διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των περιορισμένων σε εύρος και εμβέλεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν, αποθαρρύνοντας επενδύσεις από τους πιο παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, που δημιουργούν και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία.Χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να υστερούν στη χώρα μας θέτοντας σε πορεία απομείωσης της ευημερία του πληθυσμού, καθώς το επίπεδο απασχόλησης και αμοιβών θα παραμένει σε καθοδική τροχιά, όσο δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα λόγω των επενδύσεων.

Οι επενδύσεις στη βιομηχανία, ειδικότερα, παράγουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο από κάθε άλλο παραγωγικό κλάδο και ταυτόχρονα δημιουργούν συνθήκες απεξάρτησης από τις εισαγωγές που εγκλωβίζουν οικονομικούς πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Καινοτόμες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι παράλληλα με την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε καινοτόμες δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω των κοινοτικών ενισχύσεων, οι επενδύσεις πρέπει να υποστηριχθούν και οριζόντια, π.χ. με tax credits και άλλα παρεμφερή μέτρα. Τα επενδυτικά αυτά εργαλεία είναι απολύτως απαραίτητα στη σημερινή σκληρή υφεσιακή συγκυρία και η χρήση τους θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του Προγράμματος Προσαρμογής και τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Η όλη διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί αν αρθούν οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις που καθιστούν αντιοικονομικές τις επενδύσεις στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η εφαρμογή του Μνημονίου όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Είναι ευθύνη όλων να δρομολογήσουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90