01/10/2015
Στα χέρια της ΕΚΤ βρίσκεται η τύχη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος

 

Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) βρίσκεται η τύχη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς από τα αποτελέσματα των stress tests που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία του τα επόμενα χρόνια.

Σε συνάντηση που είχαν την Τετάρτη με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Αρης Ξενόφος και ο πρόεδρος Γιώργος Μιχελής επισημάνθηκαν οι ανοιχτές προκλήσεις που καλoύνται να διαχειριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως επισημάνθηκε, ο τρόπος με τον οποίο θα διευθετηθούν τα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με τις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών ομίλων θα εξαρτηθεί άμεσα από τον λογαριασμό της ανακεφαλαιοποίησης και την προοπτική κάλυψης μέρους του από ιδιώτες επενδυτές.

«Θα είναι διαφορετικός ο ρόλος του Ταμείου αν οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι μικρότερες και σαφώς πιο ενεργός αν καλυφθεί μεγάλο μέρος του από το Δημόσιο» σημείωσε ο κ. Ξενόφος.

Με βάση το πιο πιθανό σενάριο, το ΤΧΣ θα καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που θα προκύψει από το δυσμενές σενάριο των ασκήσεων προσομοίωσης με μετατρέψιμες ομολογίες, το επιτόκιο των οποίων θα κυμαίνεται μεταξύ 7% και 9,3%.

Η στρατηγική

Βάσει των συμφωνηθέντων η στρατηγική της διοίκησης θα εστιαστεί στο να προσδώσει στο Ταμείο μια μεσομακροπρόθεσμη προοπτική συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πρόκειται για μια στρατηγική που καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ακόλουθες τέσσερεις προκλήσεις:

1) Κεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών

Τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου η κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν.

Το ΤΧΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος, τους θεσμούς και τα τραπεζικά ιδρύματα επεξεργάζεται μια σειρά επιλογών που θα ενθαρρύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων εντός ενός πλαισίου ισότιμης και αντικειμενικής συμμετοχής περιορίζοντας την κρατική βοήθεια και κατ' επέκταση την επιβάρυνση του ελληνικού χρέους και του έλληνα φορολογουμένου.

2) Διακυβέρνηση ΤΧΣ και τραπεζών

Εντός του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος νόμος του ΤΧΣ που θα διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, θα αποτυπώνει τις διευρυμένες υποχρεώσεις του και θα περιγράφει το πλαίσιο της λειτουργικής του επάνδρωσης ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικό και αποτελεσματικό έργο.

Παράλληλα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 το Ταμείο καλείται να έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων των συστημικών τραπεζών ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι πρακτικές μιας αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

3) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ και αναμφισβήτητα συνιστούν λόγω του μεγέθους τους θέμα προς άμεση επίλυση προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος.

Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να αποτυπώσει τις δυσκολίες που υπάρχουν ώστε να αναπτυχθεί μια δυναμική και ευέλικτη αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, να θέσει κριτήρια αποδοτικότητας στη διαχείρισης των NPLs και να αποτυπώσει ένα σχέδιο δράσης αναφορικά με τη διαχείριση δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

4) Νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη συγκρότηση ενός «υπερ-ταμείου» που θα πάρει υπό τη σκέπη του τη διαχείριση κινητών και μη περιουσιακών στοιχείων.

Στο νέο αυτό ταμείο το ΤΧΣ με την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκομίσει την τελευταία πενταετία και τις υποδομές του μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90