29/01/2014
Υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. η φορολογία στην Ελλάδα

 

Μια θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα. Οι φορολογικοί συντελεστές τόσο για νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις είναι υψηλότεροι από το μέσο όσο των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση. Οι αναλυτές αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερφορολόγηση, ενώ αμφισβητούν τη δυνατότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ το 2014 λόγω της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Ειδικότερα:

1. Ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 23%, έναντι 21,52% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,45% στην Ευρωζώνη.

2. Ο υψηλότερος συντελεστής για νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται στη χώρα μας στο 26%, έναντι 21,84% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25,95% στην Ευρωζώνη.

3. Ο υψηλότερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα φτάνει στην Ελλάδα στο 46% (επιβάλλεται και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 1% - 4%), έναντι 36,66% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 44,52% στην Ευρωζώνη.

Όλες οι αυξήσεις στη φορολογία από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει στην επιβάρυνση των νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο να έχουν αυξηθεί ανάλογα τα φορολογικά έσοδα. Γεγονός που οφείλεται, στη φοροδιαφυγή, στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας, και στην αύξηση της ανεργίας. Την ίδια περίοδο μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και η ανεργία ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να έχουν επιδεινωθεί οι όροι διαβίωσης των πολιτών.

Μάλιστα στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι σήμερα το 42% του πληθυσμού έχει πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο από τη γραμμή φτώχειας του 2009. Το 28% των ανέργων δεν έχουν αρκετό εισόδημα ώστε να αγοράσουν ένα βασικό καλάθι αγορών, ενώ αυτοί που ήταν φτωχοί και πριν από την κρίση (το 10% του πληθυσμού το 2009) δεν έχασαν παραπάνω από τους άλλους. Αυτοί που έχασαν περισσότεροι είναι κυρίως άνεργοι στις πόλεις και οι οικογένειες που είναι 56% φτωχότεροι από το 2009. Οι πλούσιοι αν και σε απόλυτους όρους (σε ευρώ) συνεισέφεραν περισσότερο από τους φτωχούς, σε σχετικούς όρους (ως ποσοστό του εισοδήματός τους) συνυπολογιζόμενης της επίδρασης του ΦΠΑ, οι φτωχοί συνεισέφεραν περισσότερο από τους πλούσιους. Μάλιστα το Γραφείο Προϋπολογισμού προειδοποιεί πως «εάν οι συνθήκες στο μέλλον δεν είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν, η παρούσα ανεργία θα μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία με τρομακτικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή».

Ακίνητη περιουσία
Οι αναλυτές ασκούν κριτική και για τη φορολόγηση της περιουσίας, αναφέροντας ότι η ταυτόχρονη επιβολή του αναθεωρημένου ΕΕΤΗΔΕ, καθώς και των ΦΑΠ του 2011 και 2012 ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολική φορολόγηση της περιουσίας των πολιτών για το 2014 και μετά «και αυτό με τη σειρά του να αυξήσει το κίνητρο της φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει πολλούς φορολογουμένους σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο λόγω αδυναμίας πληρωμής». Θεωρεί, δε, ότι η επιπλέον επιβάρυνση με νέους φόρους των ήδη φορολογουμένων πολιτών δεν βοηθά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη εσόδων. Απεναντίας αυξάνει το κίνητρο της φοροδιαφυγής και μειώνει τα φορολογικά έσοδα.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90