28/01/2014
Μίχαλος: Το νέο φορολογικό καθεστώς φέρνει λουκέτα

 

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, την προώθηση νέων ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, καθώς και την άρση των διατάξεων που οδηγούν σε απαξίωση τον επιμελητηριακό θεσμό ζητεί από την κυβέρνηση η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε έκτακτη συνάντησή τους μετά από πρόσκληση του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, προέβησαν στην έκδοση τριών ψηφισμάτων τα οποία και απέστειλαν στους συναρμόδιους υπουργούς.

Με το πρώτο ψήφισμα, η ΚΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη σωστή αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, στην άμεση διαγραφή όλων των διατάξεων και ρυθμίσεων, που έχουν σαφώς εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στη φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηματικού φορέα, και στη θέσπιση ενός νέου δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου με κεντρικό άξονα την εθνική οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών, και την προώθηση κάθε επενδυτικού και αναπτυξιακού μέτρου.

Με το δεύτερο ψήφισμα, η Κεντρική Ένωση επαναφέρει την πρότασή της προς την Πολιτεία, μετά και την αποδεδειγμένη αποτυχία των υφιστάμενων ρυθμίσεων, για κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη σταδιακή αποπληρωμή τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών και μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου θα καταβάλλονται μόνο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, με το τρίτο ψήφισμα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τον μνημονιακό νόμο για την άρση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και να καταργήσει άμεσα τις διατάξεις των νόμων 4179/2013 (άρθρο 21) και το άρθρο 25 του νόμου "Ενιαία Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". Με τις δύο αυτές διατάξεις επιχειρείται η πολυδιάσπαση του επιχειρηματικού κόσμου, που οδηγεί στην πλήρη αποδυνάμωση του φυσικού τους φορέα, που είναι τα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε εμπορικές αλλά και τεχνικές επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Ξενοδοχειακό και στο Τεχνικό Επιμελητήριο αντίστοιχα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος "ο επιμελητηριακός κόσμος σύσσωμος καλεί την κυβέρνηση να κατανοήσει ότι, πρώτον, με το νέο φορολογικό καθεστώς δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των δημοσιονομικών εσόδων. Ενώ, παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε λουκέτο, αφού το ύψος των φόρων αλλά κυρίως των εξωπραγματικών προστίμων όχι μόνο δεν μπορούν να πληρωθούν, αλλά ούτε καν να προφερθούν από τους επιχειρηματίες. Δεύτερον, όσον αφορά τις οφειλές των επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, η ισχύουσα ρύθμιση δε διευκολύνει αλλά τιμωρεί τις επιχειρήσεις. Οι επαπειλούμενες κατασχέσεις, εφόσον δε ρυθμιστεί η οφειλή εντός δέκα ημερών, και η αποστέρηση κάθε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους καθυστερούν τις πληρωμές, ιδιαίτερα σε αυτή τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία, οδηγούν τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε ολοσχερή καταστροφή και εξαθλίωση. Τέλος, αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ΚΕΕ είναι η διατήρηση του καθεστώτος του δημόσιου χαρακτήρα των Επιμελητηρίων, με παράλληλη επαναφορά της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων ως μέλη τους, καθώς και η διατήρηση του υφισταμένου αριθμού των 59 Επιμελητηρίων στη χώρα".

 

 

Πηγή: tanea24.gr


efm_728x90