27/01/2014
Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς

 

Παράταση διάρκειας τριών μηνών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αντίστοιχης διάρκειας παράταση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς.

Η παράταση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων δίνεται με εντολή του Πρωθυπουργού σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

 

Πηγή:


efm_728x90