13/11/2013
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στους φόρους ακινήτων

Πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα σε φόρους ακινήτων όπως προκύπτει από την έρευνα με θέμα την ιδιοκτησία και εκμίσθωση ακινήτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία επιβάλλεται ταυτόχρονα και ετήσιος φόρος περιουσίας (ΦΑΠ) και ετήσιος ειδικός φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και ετήσιο δημοτικό τέλος ΤΑΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα άλλα δημοτικά τέλη. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας, σε σχέση και με τη χώρα μας, ήταν τα εξής: Στην Ελλάδα η νομοθεσία προβλέπει τον μακρότερο (δεκαεξαετή) χρόνο προστασίας των μισθωτών εμπορικών μισθώσεων, ακόμη και αν η διάρκεια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές στο συμβόλαιο είναι μικρότερη. Αντίθετα οι ενοικιαστές έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στο ακίνητο μόνο για ένα χρόνο ακόμη και αν έχουν υπογράψει για οσοδήποτε μεγαλύτερο διάστημα.

Συντελεστής
Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων (10%), με πρώτο το Βέλγιο (12,50%), και ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος συντελεστή ΦΜΑ κυμαίνεται περί το 4%. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται ταυτόχρονα και ετήσιος φόρος περιουσίας (ΦΑΠ) ύψους έως και 2% ετησίως, και ετήσιος βαρύτατος ειδικός φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ ? ΕΕΤΑ), και ετήσιο δημοτικό τέλος ΤΑΠ ύψους 0,025 ? 0,035%, χωρίς να συνυπολογίζονται τα άλλα δημοτικά τέλη που καθορίζονται ελεύθερα από τους ΟΤΑ κ.λπ.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά περίπλοκο και χρονοβόρο σύστημα πολεοδόμησης, το οποίο κάνει ιδιαίτερα δυσχερή τη σχεδίαση και κατασκευή κτιρίων.

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90