23/01/2014
Στα 603 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το δωδεκάμηνο του 2013

 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 603 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 2013 έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3,464 δισ. ευρώ το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 5,441 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 15,688 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6,085 δισ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,018 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Η υστέρηση αυτή σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά τον μήνα Δεκέμβριο τα οποία ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014 εκτιμά το υπουργείο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,423 δισ. ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44,614 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 12μήνου είναι οι εξής:

- Οι φόροι περιουσίας κατά 207 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

- Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 136 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

- Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 336 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

- Τα τέλη κυκλοφορίας κατά 83 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

- Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

- Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 83 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

- Τα έσοδα από τον ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 32 εκατ. ευρώ (4,5%) και 148 εκατ. ευρώ (4,9%) αντίστοιχα.

- Τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 100 εκατ. ευρώ (4,3%) και 49 εκατ. ευρώ (1,1%) αντίστοιχα.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα διαμορφώνονται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,105 δισ. ευρώ (286 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία) υπερβαίνοντας κατά 204 εκατ. ευρώ ή 7% τον στόχο. Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 642 εκατ. ευρώ που αφορούν επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών. Έτσι οι συνολικές επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 12,8% έναντι του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 58,459 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 868 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,809 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 868 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 9,690 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,8%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3,299 δισ. ευρώ ή ποσοστό 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 6,180 δισ. ευρώ ή ποσοστό 50,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ ή 8,8% υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου. Και αυτό γιατί τον Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία.

 

Πηγή: ΑΠΕ


efm_728x90