08/07/2015
ΕΚΤ: Ο έκτακτος δανεισμός δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος

 

Ο έκτακτος δανεισμός, μέσω του ELA, δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος, δεδομένου ότι αποτελεί ένα εργαλείο μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής και ως εκ τούτου «φέρει» αρκετούς κινδύνους.

Η παραπάνω άποψη εκφράζεται σε ειδική έκθεση του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου (Financial Risk Management) της ΕΚΤ, στην οποία εξετάζονται όλα τα μη συμβατικά μέτρα που έχει χρησιμοποιήσει η τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την Ευρωζώνη.

Όπως τονίζεται στην έκθεση ο Έκτακτος Μηχανισμός Στήριξης (ELA) – ο οποίος υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όχι μόνο στην Ελλάδα – δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών και όχι για να διασώσει τις τράπεζες.

Ταυτόχρονα αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος δεν είναι άνευ κινδύνου, τον οποίο καλούνται να «σηκώσουν» οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, μέσω των οποίων διατίθεται τα χρήματα του ELA, ενώ ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα κεφάλαια «μοιράζονται» υπάγεται στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90