21/01/2014
Τι αλλάζει σε κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές

 

Στην ορθή διαχείριση των κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών και στον περιορισμό της δράσης επιτηδείων που λυμαίνονται την εθνική κληρονομιά προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα κληροδοτήματα.

Στα καινοτόμα στοιχεία που εισήγαγε  ο νέος νόμος περιλαμβάνεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου κληροδοτημάτων αλλά και επί μέρους μητρώων εκκαθαριστών, εκτελεστών διαθηκών, κηδεμόνων σχολαζουσών περιουσιών.

Στις 17 Ιανουαρίου 2014 εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών και η σχετική κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί  μέχρι τις 20  Φεβρουαρίου 2014. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης θα καταρτισθεί πίνακας των κληρωθέντων με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται πως στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που συστάθηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, αλλά και νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών, τα οποία υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή διαθήκης, εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, να χρησιμοποιούν ως προστηθέντες μόνο φυσικά πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων ανέρχεται από τα μέχρι στιγμής συγκεντρωθέντα στοιχεία σε 3.691 ενώ ο αριθμός κληρονομιών που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή βρίσκονται υπό εκκαθάριση είναι 10.348.

Με το νέο νόμο εισήχθηκαν ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων και του δημοσίου συμφέροντος.

Έτσι, καθιερώθηκαν τακτικοί έλεγχοι όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών σε ετήσια βάση και για τον λόγο αυτό επιστρατεύονται για πρώτη φορά ελεγκτικά γραφεία, αλλά και η Οικονομική Επιθεώρηση σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται ατασθαλίες.

Τέλος, για περιουσίες των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ θα ορίζεται ως εκκαθαριστής, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς ή εκτελεστής διαθήκης αποκλειστικά νομικό πρόσωπο.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90