02/07/2015
ΓΓΠΣ: Υποχρεωτική η αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από όλους τους συναλλασσόμενους

 

Η αποδοχή από όλους τους συναλλασσόμενους των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας είναι υποχρεωτική για όσο διάστημα είναι κλειστές οι τράπεζες. Η άρνηση της πληρωμής τιμωρείται με φυλάκιση, πρόστιμο και άλλες κυρώσεις, όπως διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 66 Α’/30.6.2015).

 

Πηγή:


efm_728x90