29/06/2015
Δικαιολογημένοι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΕ

 

Δικαιολογημένους χαρακτήρισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ελέγχους κεφαλαίου που επέβαλαν οι ελληνικές Αρχές, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων θα πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, υπεύθυνος για θέματα Οικονομικής Σταθερότητας, Υπηρεσιών και Κεφαλαιακής Αγοράς Τζόναθαν Χιλ δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προσωρινούς περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που ανακοινώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την Κυριακή το βράδυ και έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα.

»Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά στις κινήσεις κεφαλαίων, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

»Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα μπορούν επίσης να εισαχθούν και για άλλους επιτακτικούς λόγους γενικού δημόσιου συμφέροντος. Αυτές οι εξαιρέσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, πρέπει να ερμηνεύονται πολύ αυστηρά και να μην εισάγουν διακρίσεις, καθώς και να εφαρμόζονται κατάλληλα και αναλογικά υπό το πρίσμα του στόχου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να εφαρμόζονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

»Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και με σκοπό να διαφυλάξει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή προέβη σε άμεση, προκαταρκτική αξιολόγηση των ελληνικών μέτρων και τα βρίσκει να είναι, εκ πρώτης όψεως, δικαιολογημένα.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα αποτελεί ζήτημα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας πολιτικής που δικαιολογεί την επιβολή των προσωρινών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι η κύρια και άμεση πρόκληση για τη χώρα.

»Ενώ τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα φαίνεται αναγκαία και αναλογικά αυτή τη στιγμή, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, θα πρέπει, ωστόσο, να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της ευρωζώνης και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και την εφαρμογή των επιβαλλόμενων περιοριστικών μέτρων σ τις κινήσεις κεφαλαίων.

»Η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές με τις τεχνικές πτυχές αυτού του έργου.»

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90