29/06/2015
Κλειστό έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου το Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Κλειστό έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα παραμείνει το ελληνικό χρηματιστήριο εναρμονιζόμενο με την τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε πριν λίγο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται πως η τραπεζική αργία δεν επηρεάζει την εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα  Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αυτό απλά σημαίνει πως η εκκαθάριση των συναλλαγών της προηγούμενης Πέμπτης και της Παρασκευής θα γίνει κανονικά.

Ανοικτά άλλωστε θα παραμείνουν τα συστήματα του Χρηματιστηρίου που αφορούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στην εκκαθάριση συναλλαγών του χρηματιστηρίου της Ρουμανίας, αλλά και στην πλατφόρμα ΧΝΕΤ.

Το δίκτυο ΧΝΕΤ, αποτελεί τεχνολογική πλατφόρμα του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με ξένες χρηματιστηριακές Αγορές, τόσο ανεπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες.

Μέσω του ΧΝΕΤ, οι χρηματιστηριακές εταιρείες μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών δίνουν στους επενδυτές πελάτες τους πρόσβαση σε ξένα χρηματιστήρια και ξένες μετοχές.

Στην περίπτωση του ΧΝΕΤ οι αγορές τίτλων θα μπορούν να γίνονται κανονικά με συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονική τραπεζική − Web Banking − ή συναλλαγές διά τηλεφώνου), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90