22/06/2015
36% η αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών τετραμήνου 2015

 

Αύξηση 36% κατέγραψε σε ετήσια βάση στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανερχόμενο στα 3,13 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 830 εκατ. ευρώ έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Αντιθέτως, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 434 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και για εισαγωγές καυσίμων. Αντιθέτως, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσαν άνοδο κατά 1,8%, ενώ αύξηση κατά 8,6% παρουσίασαν και οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 39,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 14,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, συρρικνώθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη) και της μείωσης των καθαρών λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Επίσης, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος στο ίδιο διάστημα του 2014.

Τον Απρίλιο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 955 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 196 εκατ. ευρώ από εκείνο του Απριλίου του 2014. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (κατά 175 εκατ. ευρώ).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Απριλίου του 2014, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντιθέτως, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 297 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές έμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών βελτιώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών περιορίστηκε σε σχέση με εκείνο του Απριλίου του 2014. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 90 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 28,3% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Απρίλιο και της ανόδου των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 16,3%.

Η βελτιωμένη εικόνα του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών οφείλεται στο γεγονός ότι τον Απρίλιο του 2014 περιλαμβάνονταν πληρωμές για προμήθεια στο ΔΝΤ, οι οποίες αφορούσαν το δανεισμό του Δημοσίου στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης. Στις ανωτέρω εξελίξεις συνέβαλε θετικά και ο περιορισμός του ελλείμματος των δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο των πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90