19/06/2015
Τρύπα 964 εκατ. στον προϋπολογισμό τον Μάιο, κατέρρευσαν τα έσοδα

 

H κατάρρευση των δημοσίων εισπράξεων τον Μάιο άνοιξε «τρύπα» 964 εκατ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο και «προσγείωσε» το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου από 2,1 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Η εικόνα θα ήταν χειρότερη εάν η στάση πληρωμών που έχει ουσιαστική κηρύξει το Δημόσιο προς τους ιδιώτες δεν οδηγούσε σε υπερσυγκράτηση των δαπανών ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Ο Μάιος ήταν εφιαλτικός, καθώς τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 24,6% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 871 εκατ. ευρώ ή 24,0% έναντι του μηνιαίου στόχου. Την ίδια ώρα οι επιστροφές φόρων ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 170 εκατ. ευρώ ή 50,6%.

Φόρος εισοδήματος

Η υστέρηση των εσόδων τον Μάιο οφείλεται εν μέρει στη μη είσπραξη της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που είχε εκτιμηθεί σε 555 εκατ. ευρώ, αφού καθυστέρησε σημαντικά να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθώς και στη μη είσπραξη των εσόδων από ANFAs που είχαν εκτιμηθεί σε ύψος 132 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στον στόχο μηνός Μαΐου (σύνολο 687 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015:

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,399 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,990 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 3,481 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,506 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 707 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 556 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,626 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 546 εκατ. ευρώ ή 2,8 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,048 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 964 εκατ. ευρώ ή 5,4 % έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,110 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,181 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,577 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 417 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 20,025 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,628 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (22,653 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,053 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,939 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,672 δισ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 219 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 757 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 3,8%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 30 εκατ. ευρώ για δαπάνες εκλογών, 22 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 106 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 971 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,660 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 809 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 591 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,550 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 311 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,053 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,939 δισ. ευρώ έναντι του στόχου

ΠΔΕ

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 971 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90