17/01/2014
Παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τις ακρότητες των προστίμων στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

 

Η επιβολή  των προστίμων δεν πατάσσουν την φοροδιαφυγή, αντίθετα  το Κράτος Τιμωρός εξοντώνει τους  φορολογούμενους . Οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αρνούνται να αποδεχθούν τη σκληρότητα των προστίμων, και οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν εγγυώνται ότι θα ανταποκριθούν στην απαιτούμενη γραφειοκρατία και στις πιεστικές ημερομηνίες.

Επιστολή

 

Πηγή:


efm_728x90