17/01/2014
Το νέο μοντέλο για τις τράπεζες

 

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν τους προηγούμενους μήνες οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα. Η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος οδήγησε σε ένα νέο τοπίο με λιγότερες σε αριθμό και ισχυρότερες τράπεζες, είπε ο κ. Προβόπουλος, στην ομιλία του χθες στη Βουλή.

Βραχυχρόνια, οι χορηγήσεις νέων δανείων παραμένουν πολύ περιορισμένες. Ένας σημαντικός λόγος είναι η συσσώρευση δανείων σε καθυστέρηση, η οποία αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων πιστώσεων και αποστερεί τις τράπεζες από τους πόρους που αντιπροσωπεύουν τα χρεολύσια. Τα δάνεια σε καθυστέρηση εξάλλου δημιουργούν το ενδεχόμενο μελλοντικών απομειώσεων της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση χρηματοδότησης παραμένει αδύναμη, καθώς η επενδυτική δραστηριότητα έχει μειωθεί.

Η υπό εξέλιξη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και του μικροοικονομικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα και το τραπεζικό της σύστημα αναμένεται να συνοδευθούν από εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης, καθώς: θα επιτρέψουν τη σταδιακή ανάκτηση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στη διεθνή διατραπεζική αγορά.

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών προσφοράς πιστώσεων αναμένεται ότι θα έχει και η αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η προβλεπόμενη ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να στηριχθεί σε επιχειρηματικές επενδύσεις που εστιάζονται σε εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους και επιχειρήσεις. Όσο όμως οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν αρνητικές, η ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις θα είναι περιορισμένη. Για να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη, η ροή δανειακών κεφαλαίων μέσω των τραπεζών προς την πραγματική οικονομία, θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να συμπληρωθεί με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως:

  • Δανεισμός από τις αγορές εταιρικών ομολόγων με σχετική αναθεώρηση του πλαισίου.
  • Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
  • Πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  • Πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα των stress tests θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που θα απαιτηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει ήδη ένα ικανοποιητικό απόθεμα της τάξεως των 8-9 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιθανόν να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια μετά τα stress tests, δήλωσε ο Γ. Προβόπουλος μιλώντας στη Βουλή, απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχθηκε.

Κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος διευκρινίζουν ότι ο διοικητής στην ομιλία του στη Βουλή ανέφερε πως κάποιες τράπεζες ίσως χρειαστούν κεφάλαια μετά την ολοκλήρωση των stress tests.

 

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90