09/06/2015
Να καταβληθούν οφειλές της ΑΤΕ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στο ΕΤΕΑ ζητά ο Δ.Στρατούλης

 

Για την απόσυρση από το σχετικό νομοσχέδιο του άρθρου για περιέλευση του συνόλου της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) στο ΕΤΕΑ διαβεβαίωσε ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημ.Στρατούλης σε συνάντηση με τους προέδρους του συλλόγου εργαζομένων Αγροτικής - Πειραιώς και του Ταμείου της ΑΤΕ (ΤΥΠΑΤΕ).

Ταυτόχρονα όμως ο κ. Στρατούλης, ζητά με επιστολή του από τον ειδικό εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, να καταβάλλει στο ΕΤΕΑ τα 40.000.000 ευρώ που αυτή του οφείλει.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ), Στέλιο Μπενετάτο και με τον πρόεδρο του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), Γιώργο Βίκα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο αναπληρωτής υπουργός αφού ενημερώθηκε για το θέμα της περιουσίας του ΕΛΕΜ (Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος), διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι το άρθρο 27 -για την περιέλευση της περιουσίας του ΕΛΕΜ στο ΕΤΕΑ- του νομοσχεδίου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», που βρίσκεται σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση, αποσύρεται.

Συγκεκριμένα το άρθρο 27 προέβλεπε ότι «Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ) περιέρχεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλων προσώπων.»

«Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που νόμιμα καταβλήθηκαν στον ΕΛΕΜ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται».

Επιστροφή οφειλών ΑΤΕ στο ΕΤΕΑ

Ταυτόχρονα ο υπουργός με επιστολή του ζητά από τον ειδικό εκκαθαριστή της ΑΤΕ να καταβάλλει στο ΕΤΕΑ τα 40.000.000 ευρώ που αυτή του οφείλει ως υπόλοιπο, το ποσού των 380 εκατομμυρίων ευρώ, που προέκυψε με βάση προβλεπόμενη εκ του νόμου ειδική οικονομική μελέτη.

Το προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας, υπαγόταν για κύρια σύνταξη στο Ταμείο Συντάξεως προσωπικού ΑΤΕ (ΤΣΠ-ΑΤΕ) και για επικουρική στον «Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας» (ΕΛΕΜ). Το ΕΛΕΜ, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού ήταν η παροχή μηνιαίας επικούρησης και άλλων βοηθημάτων, στα μέλη του που συνταξιοδοτούνταν από το Ταμείο Συντάξεως της Αγροτικής Τράπεζας και στη συνέχεια από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρά την ένταξη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΕΛΕΜ στο ΕΤΑΤ, ο Λογαριασμός δεν διαλύθηκε, αλλά διατήρησε την περιουσιακή του αυτοτέλεια.

 

Πηγή: www.in.gr


efm_728x90