05/06/2015
ΟΕΕ: Παράταση των προθεσμιών της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

 

Σχετικά με το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, μετά από επικοινωνία του Προέδρου του ΟΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ενημερώνουμε τα μέλη μας και τους λογιστές φοροτεχνικούς ότι δόθηκε η διαβεβαίωση ότι το θέμα θα ρυθμισθεί με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας που θα δίνει παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες.

 

Πηγή:


efm_728x90