04/06/2015
Συνταγματική η περικοπή δώρων και επιδόματος αδείας για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών

 

«Περιπλέκεται» το θέμα της επαναχορήγησης της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, τουλάχιστον από κοινωνικοασφαλιστική και δημοσιονομική άποψη, μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ότι η περικοπή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας που έγινε με βάση το Μνημονιακό νόμο 3845/10 στους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών, με δεδομένα τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, ούτε στην αρχή της ισότητας την οποία προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ (που ελήφθη κατά πλειοψηφία στις 23 Μαρτίου του ‘15 ύστερα από προσφυγή συνταξιούχων ηλικίας κάτω των 60 ετών και κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς) «η περικοπή των επιδομάτων αυτών συνιστά ένα γενικό μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης στο κανονιστικό πλαίσιο του γενικότερου πλέγματος μέτρων οικονομικής πολιτικής και όχι ζήτημα συνολικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης». Παράλληλα, όπως σημειώνεται, «το μέτρο εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μέσω του οποίου επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων και η μείωση των δαπανών για να καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών, καθώς και η επίτευξη των καθορισθέντων δημοσιονομικών στόχων και, ιδίως, της μείωσης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ελλείμματα των κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων».

Μολονότι ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού «νομοθεσία ΙΚΑ» Δημ. Μπούρλος υπογραμμίζει στην «Η» ότι «η απόφαση αυτή δεν προδικάζει αντίστοιχη κρίση για τις λοιπές περικοπές που έγιναν στις συντάξεις και για τις οποίες αναμένεται η έκδοση αποφάσεων», στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης θεωρούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση, επειδή αποσυνδέει τις παραπάνω παροχές από τις καταβολές εισφορών που έχουν γίνει, «νομιμοποιεί» τις περικοπές για δημοσιονομικούς λόγους και, επιπλέον, δημιουργεί νέα δεδομένα για την επαναχορήγηση, υπό τη μορφή «προνοιακού» επιδόματος, της 13ης σύνταξης.

Οπως, δηλαδή, συζητά και η κυβέρνηση έχοντας προαναγγείλει την καταβολή μόνο σε όσους λαμβάνουν εισόδημα από συντάξεις έως 700 ευρώ. Να σημειωθεί ότι με μεταγενέστερο νόμο, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας «κόπηκαν» ανεξαρτήτως ηλικίας (εξαιρέθηκαν οι ανάπηροι εξ ιδίου δικαιώματος) για λόγους δημοσίου συμφέροντος (αδήριτη ανάγκη μείωσης των κοινωνικοασφαλιστικών ελλειμμάτων).

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90