01/06/2015
Εξορθολογισμός των εξόδων μετακίνησης στο Δημόσιο

 

Τον εξορθολογισμό των εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, του επιδόματος αλλοδαπής, της ημερήσιας αποζημίωσης, αλλά και των εξόδων εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
 
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι όμοιες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ν. 2685/1999), σχετικά με την καταβολή δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων κ.λπ.
 
Το νομοσχέδιο «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος που ισχύει από το 1999, την απλούστευση των προβλέψεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία των μετακινήσεων, αλλά και τον περιορισμό των ευκαιριών για σπατάλη του δημοσίου χρήματος.
 
Ειδικότερα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, αλλά και όσων θεσπίσθηκαν στη συνέχεια και προέβλεψαν εξαιρέσεις από αυτόν, δημιουργώντας μια σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστούν εξ αρχής.
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, το νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σε ενιαία βάση τις προϋποθέσεις μετακίνησης των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, περιγράφοντας αναλυτικά και με αντικειμενικό για όλους τρόπο τις αποζημιώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός που θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αποτρέποντας την καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, μέσω της θέσπισης μεταγενέστερων νομοθετικών αποκλίσεων.
 
Μεταξύ άλλων με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, ήτοι στο ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στο μετακινούμενο στο εξωτερικό προσωπικό, εφ' όσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει τις 30 ήμερες.
 
Ενδεικτικώς, προβλέπεται πως το επίδομα αλλοδαπής θα περικόπτεται πλέον κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πηγή. Ομοίως, δεν θα καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε περίπτωση που προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία.
 
Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90