16/01/2014
Κατάργηση υποχρεωτικής δημοσίευση στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ

Τρεις ρυθμίσεις για μείωση της γραφειοκρατίας

 

Ενα βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και την άρση των διοικητικών βαρών γίνεται με νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ για να επιτευχθεί η τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που γίνονται είναι:

- Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.

- Η κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.

- Η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

Επίσης θεσμοθετείται η επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90