21/05/2015
Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα - στα 312,7 δισ. το χρέος

 

Από το τέλος Μαρτίου τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου είχαν «στεγνώσει», ενώ την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος περιορίστηκε στα 312,7 δισ. ευρώ από 324,127 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2014.

Η ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στα στοιχεία του τριμηνιαίου δελτίου Δημοσίου Χρέους. Σύμφωνα με αυτό, στον λογαριασμό διαθεσίμων του Δημοσίου είχαν απομείνει στο τέλος Μαρτίου μόλις 796,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν στο τέλος Δεκεμβρίου το 2014 τα διαθέσιμα ήταν 2,574 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο τρίμηνο, δαπανήθηκαν περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες.

Με δεδομένο ότι τα στοιχεία αφορούν στο τέλος Μαρτίου, σήμερα εκτιμάται ότι η εικόνα που εμφανίζουν τα ταμειακά διαθέσιμα είναι ακόμη χειρότερη.

Στα 312,7 δισ. το χρέος - Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα

Στο πρώτο τρίμηνο η Ελλάδα εξόφλησε χρέος 11,427 δισ. ευρώ, καθώς το συνολικό χρέος περιορίστηκε στο τέλος Μαρτίου στα 312,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 324,127 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014. Βέβαια η μεγαλύτερη μείωση, επήλθε από την επιστροφή των χρημάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ στη μείωση του χρέους οδήγησε και η αποπληρωμή των δόσεων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2015 το ελληνικό χρέος διαμορφωνόταν ως εξής:

Στα 312,7 δισ. το χρέος - Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα

9,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε Repos (από 8,6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους).

204,98 δισεκατομμύρια ευρώ στον Μηχανισμό Στήριξης (από 217,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014).

Στα έντοκα γραμμάτια, το υπόλοιπο έφτασε στο τέλος Μαρτίου στα 14,95 δισεκατομμύρια ευρώ, από 14,528 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Τα ομόλογα των ιδιωτών είναι της τάξεως των 63,78 δισ. ευρώ.

Από τα 312,7 δισ. ευρώ του δημοσίου χρέους:

Το 95,7% είναι σε ευρώ και το υπόλοιπο 8,7% σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ.

Το 33,9% είναι σταθερού επιτοκίου και το 66,1% σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το 26,1% του χρέους είναι διαπραγματεύσιμο και το 73,9% είναι μη διαπραγματεύσιμο.

 Στα 312,7 δισ. το χρέος - Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα

Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον ΟΔΔΗΧ αναλυτικά η το χρέος διαμορφώνεται ως εξής:

Το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 είναι

• Έντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150

• Ομόλογα: 39.380.106.240

• Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288

• Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528

• Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006

• Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535

• Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468

• Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000

• Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000

• Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567

• Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529

Σύνολο: 312.679.022.950

Σύμφωνα με το έγγραφο, το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από 1.5.2015 έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δις δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δις) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο σήμερα είναι στα 3,1 δις.

Ο ΟΔΔΗΧ διαβιβάζει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 30.4.2015

2015: 38,328 δις

2016: 7,227 δις

2017: 9,648 δις

2018: 4,600 δις

2019: 13,628 δις

2020: 5,080 δις

2021: 5,154 δις

2022: 6,907 δις

2023: 9,208 δις

2024: 8,964 δις

2025: 7,419 δις

2026: 8,059 δις

2027: 8,062 δις

2028: 7,469 δις

2029: 6,893 δις

2030: 7,220 δις

2031: 6,723 δις

2032: 9,523 δις

2033: 6,780 δις

2034: 9,520 δις

2035: 9,247 δις

2036: 9,316 δις

2037: 12,813 δις

2038: 12,516 δις

2039: 13,401 δις

2040: 6,369 δις

2041: 7,292 δις

2042: 7,682 δις

2043: 10,100 δις

2044: 6,23 δις

2045: 8,13 δις

2046: 4,83 δις

2047: 5,9 δις

2048: 2,5 δις

2050: 500 εκατομμύρια ευρώ

2053: 2 δις

2054: 6,3 δις

2057: 1,13 δις

Ο ΟΔΔΗΧ έχει διαβιβάσει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ το οποίο έχει ως εξής:

2015: 5,498 δις

2016: 2,995 δις

2017: 708 εκατομμύρια

2018: 1,763 δις

2019: 2,046 δις

2020: 2,046 δις

2021: 2,046 δις

2022: 1,910 δις

2023: 1,338 δις

2024: 284 εκατομμύρια ευρώ.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90