29/04/2015
ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση για τις εισφορές του Α’ εξαμήνου 2015 έως 30.6.2015

 

Κατά την υπ άριθμ.343 /23.04.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

1. H παράταση για την πληρωμή των εισφορών του Α’ εξαμήνου 2015 έως 30.06.2015 και

2. H ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του Α’ εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στις 15.05.2015.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Πηγή:


efm_728x90