14/01/2014
Σύγχυση στους επενδυτές για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας

 

ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΙΣΩΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Θολό παραμένει το τοπίο στην αγορά σχετικά με την επιβολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μετοχές που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Καμία χρηματιστηριακή εταιρεία δεν προχωρεί στην παρακράτηση του σχετικού φόρου κατά την πώληση μετοχών. Η διαχείριση του συγκεκριμένου φόρου δεν είναι ανάλογη με τον φόρο επί των πωλήσεων που αφορά την καθεμία πώληση χωριστά, αλλά απαιτεί συμψηφισμό πολλών χρηματιστηριακών πράξεων που διενεργούνται στη διάρκεια έτους (φορολογική χρήση).

Η υπεραξία στις μετοχές φορολογείται μαζί με τα λοιπά εισοδήματα του νομικού ή φυσικού προσώπου και όχι αυτοτελώς. Η υπεραξία «βαρύνει» τον πωλητή και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπεραξίας στην εφορία. Ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να υπολογίζει μόνος του ή με τη βοήθεια του λογιστή του την υπεραξία που αναλογεί στο χαρτοφυλάκιό του και στη συνέχεια θα πρέπει να τη δηλώσει στη φορολογική του δήλωση.

Οι χρηματιστηριακές -όπως λένε στελέχη τους- δεν μπορούν να προσδιορίσουν την υπεραξία καθώς δεν διαθέτουν τα συστήματα προκειμένου να υπολογίζουν συνολικά τα κέρδη και τις ζημίες του χαρτοφυλακίου του πελάτη τους, ο οποίος ενδέχεται:

Να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περισσότερες της μιας χρηματιστηριακής ή

Να πραγματοποιεί πωλήσεις μετοχών μέσω κάποιας χρηματιστηριακής τις οποίες όμως τις έχει αγοράσει μέσω άλλης χρηματιστηριακής.

Ετσι ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τους υπολογισμούς στο χαρτοφυλάκιό του, να συμψηφίζει ζημίες και κέρδη από τους πωληθέντες τίτλους κατά έτος και να δηλώνει την υπεραξία στη φορολογική του δήλωση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να την αποδείξει σε περίπτωση που κληθεί για φορολογικό έλεγχο.

Βέβαια, όπως επισημαίνουν στην «Η» έγκυροι χρηματιστηριακοί παράγοντες, ο έλεγχος αυτός δεν είναι και τόσο εύκολος, καθώς υπάρχουν επενδυτές που πραγματοποιούν συχνές και πολύπλοκες κινήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους. Αγοράζουν και πουλούν για παράδειγμα την ίδια μετοχή πολλές φορές. Ακόμη και η κεντρική διασταύρωση στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή μέσα από το ίδιο το Αποθετήριο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι απλή υπόθεση, εάν γίνονται αγοραπωλησίες του ίδιου τίτλου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο επενδυτής συνεχίζει να εμφανίζεται αγοραστής στην ίδια μετοχή την ίδια στιγμή που έχει υπάρξει και πωλητής.

Συναλλαγές
Η διασταύρωση καθίσταται πρακτικά αδύνατη όταν κάποιος επενδυτής πραγματοποιεί συναλλαγές μέσα από ξένες πλατφόρμες και μέσα από χρηματιστηριακές χωρίς έδρα στην χώρα μας. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες για πωλήσεις μετοχών οι οποίες έχουν αγοραστεί πριν από το 1999.

Χρηματιστηριακοί παράγοντες σημείωναν πως ο φόρος υπεραξίας δεν αναμένεται να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα παρά τη σημαντική άνοδο που καταγράφει στην παρούσα φάση η χρηματιστηριακή αγορά.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90