21/04/2015
Περισσότεροι από 1.400 φορείς του Δημοσίου «χάνουν» υποχρεωτικά τα αποθεματικά τους

 

Περισσότερους από 1.400 φορείς της γενικής κυβέρνησης –δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις- αφορά η υποχρεωτική μεταφορά των αποθεματικών που προώθησε η κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της ΠΝΠ , οι μοναδικοί φορείς που τη γλιτώνουν είναι οι εισηγμένες εταιρείες ενώ για τα ασφαλιστικά ταμεία η ένταξη είναι «προαιρετική». Η λέξη «δύνανται» που εμπεριέχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πρακτικά σημαίνει ότι οι διοικήσεις των ταμείων μπορούν να πιεστούν από την κυβέρνηση να μεταφέρουν μέρος των διαθεσίμων στην ΤτΕ ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι ανάγκες για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών.

Το μεγάλο ζήτημα είναι ο «θησαυρός» του ΑΚΑΓΕ, του λογαριασμού στον οποίο υπάρχουν περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ ο ΑΚΑΓΕ τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το ποσό που προέρχεται από το κούρεμα κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και από μέρος των φορολογικών εσόδων).

Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που «δείχνει» η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (σ.σ ο ΑΚΑΓΕ περιλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό μητρώο φορέων γεν. κυβέρνησης όπως καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Ωστόσο, τα χρήματα του λογαριασμού, είναι ούτως ή άλλως κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας ενώ κύκλοι του υπουργείου Εργασίας έλεγαν πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να θιγούν τα χρήματα του συγκεκριμένου λογαριασμού μεγάλο μέρος εκ των οποίων προορίζεται ούτως ή άλλως για την κάλυψη των ελλειμμάτων που υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχει να κάνει με την πρόβλεψη ότι δεν θα μεταφερθούν στην ΤτΕ τα διαθέσιμα που προορίζονται για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του επόμενου 15νθημέρου. Το ερώτημα είναι που θα πέσει το βάρος της δικαιολόγησης του ποσού που απαιτείται: στα λογιστήρια των 1.400 φορέων ή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Στο τέλος Μαρτίου, τα διαθέσιμα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε λογαριασμούς όψεως έφταναν στα 1,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Στους δήμους και στις περιφέρειες λοιπόν εντοπίζονται τα πολλά χρήματα που μπορεί να πάρει το δημόσιο καθώς τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων αφενός δεν μπορεί να τα διαθέσει λόγω «προαιρετικότητας» αφετέρου ακόμη και να θελήσουν οι διοικήσεις τους να δώσουν, οι ταμειακές ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που θεωρείται αμφίβολο αν θα εξευρεθούν αρκετά χρήματα (σ.σ η μηνιαία δαπάνη για τις συντάξεις προσεγγίζει πλέον τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τα πολλά χρήματα που μπορεί να πάρει το δημόσιο εντοπίζονται στους δήμους και τις περιφέρειες

Ξεκάθαρη είναι η εξαίρεση των εισηγμένων εταιρειών του δημοσίου και ειδικά της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΛΠ, του ΟΛΘ καθώς καλύπτονται από την εξαίρεση των δημόσιων επιχειρήσεων της παραγράφου 5 του Ν. 3429/2005. Μεταξύ άλλων η παράγραφος 5 εξαιρεί:

 1.  τις ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο εξακολουθεί  να συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής,
 2. στις ανώνυμες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες εταιρείες της προηγούμενης περίπτωσης
 3. στις ανώνυμες εταιρείες ως προς τις οποίες έχει αποφασιστεί η έναρξη διαδικασιών αποκρατικοποίησης δια της εισαγωγής μετοχών τους σε οργανωμένη αγορά, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων
 4. στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης ή το δικαίωμα άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης έχει μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο σε τρίτους με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

Ποιοι είναι όμως οι κυριότεροι από τους φορείς που περιλαμβάνει η εκτενέστατη λίστα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης; Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην πραγματικότητα αγγίζει:

Το Πράσινο Ταμείο το οποίο φαίνεται να διαθέτει αρκετά χρήματα δεδομένου ότι σε αυτό έχουν εισρεύσει τα ποσά που έχουν καταβάλει οι ιδιοκτήτες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων:

 • Όλα τα νοσοκομεία της χώρας
 • Όλα τα πανεπιστήμια της χώρας
 • Ανεξάρτητες Αρχές (π.χ ΑΔΑΕ, ΑΣΕΠ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, ΕΣΡ, ΕΛΣΤΑΤ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κλπ)
 • Όλους τους δήμους της χώρας
 • Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
 • Τον ΕΟΠΥΥ (ο οποίος βέβαια είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να συνδράμει με έστω και ένα ευρώ καθώς αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα) αλλά και άλλους φορείς που συνδέονται με τον χώρο της υγείας όπως είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ
 • Εταιρείες του Δημοσίου (π.χ Αττικό Μετρό, Εγνατία Οδός ΑΕ,  Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ΕΛΒΟ, Θέμις Κατασκευαστική, ΟΣΥ, ΟΣΕ, Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
 • Τον ΕΟΤ
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το ΟΑΚΑ, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αλλά και οργανισμούς άθλησης
 • Τον ΟΑΕΔ (ο οποίος έχει ήδη συνδράμει αλλά θα κληθεί να μεταβιβάσει και άλλα χρήματα μετά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της διάταξης)
 • Όλα τα λιμάνια της χώρας (με εξαίρεση τα εισηγμένα ΟΛΠ και ΟΛΘ)
 • Όλες τις περιφέρειες
 • Όλα τα μουσεία 

 

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90