04/09/2015
Τις 903 χιλιάδες προσεγγίζουν τα αυθαίρετα που υπάγονται σε διαδικασία τακτοποίησης

 

Τις 903 χιλιάδες προσεγγίζουν τα αυθαίρετα που υπάγονται σε διαδικασία τακτοποίησης του νόμου 4178/2013, με περισσότερα από 615 χιλιάδες να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υπαγωγής, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, έως σήμερα στον νόμο 4178/2013 έχουν υπαχθεί 340.506 ακίνητα, ενώ συνολικά έχει «δεχθεί» και 269.097 δηλώσεις αυθαιρέτων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχαν ξεκινήσει διαδικασία τακτοποίησης βάσει του νόμου 4014/2011, και ο οποίος κρίθηκε από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικός. Ταυτόχρονα, 293.358 ακίνητα είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησης με τον ν. 4014/2011 πριν περάσει από την κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Για τις 340.966 νέες δηλώσεις τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1,7 δισ. και αφορούν νομιμοποίηση περίπου 36 εκατ. τ.μ., με το μέσο πρόστιμο ανά δήλωση να υπολογίζεται περίπου στα 5.500 ευρώ. Για τις δηλώσεις του ν. 4014 που μεταφέρθηκαν στον ν. 4178 τα καταχωρισμένα πρόστιμα φτάνουν το 1,5 δισ. Στην τρέχουσα περίοδο η ένταξη νέων αυθαιρέτων στη ρύθμιση δείχνει σχετική κάμψη, επηρεασμένη έντονα από τους περιορισμούς των συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα.

Από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων που έγινε από το ΤΕΕ προκύπτει ότι το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια και το 75% αυθαιρεσίας σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Επίσης, το 29% των δηλώσεων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του νόμου τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι υψηλότερα, οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων τα εντός σχεδίου.

Ενώ όσον αφορά τις χρήσεις των δηλούμενων ακινήτων, κύρια και μοναδική κατοικία χαρακτηρίζεται το 20%, άλλη κατοικία χαρακτηρίζεται το 61%, επαγγελματικά κτίρια υπηρεσιών το 14%, κτίρια τουρισμού - βιομηχανίας το 3% και κτίρια μεταποίησης πρωτογενούς τομέα (αγροτικού, κτηνοτροφικού κ.λπ.) το 2%.

Περιφέρειες

Οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής (36,41% του συνόλου των δηλώσεων) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16,69% του συνόλου των δηλώσεων). «Ο νόμος 4178, μετά την κρίση του ως συνταγματικός, δίνει διέξοδο τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ τούτου αποτελεί ευκαιρία οριστικής λύσης για τους πολίτες, ώστε να αποκτήσουν αδέσμευτη χρήση των ακινήτων τους και να μην επαπειλούνται με την υποβολή δυσβάστακτων προστίμων», όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισημαίνει επίσης ότι η πολιτεία οφείλει άμεσα να προχωρήσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που αφορά τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια, και την Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών Δόμησης, που αφορά τα νέα κτίρια ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα όλων των κατασκευών, να βελτιωθεί η ασφάλειά τους, να υπάρξει ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών. Και καταλήγει λέγοντας ότι «το ΤΕΕ είναι έτοιμο να υποστηρίξει ηλεκτρονικά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ήρθε η ώρα η πολιτεία να εφαρμόσει όσα υπόσχεται για χρόνια».

Ο νόμος 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί σε αυτόν το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων δηλώσεων του νόμου 4014/2011 με αντίστοιχη συμπλήρωση των στοιχείων χαρακτηρισμού σε κατηγορίες των παραβάσεων. Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών. Να σημειωθεί πως τα μέχρι στιγμής καταγραφέντα δεδομένα, δίνουν μια πρώτη εικόνα των μεγεθών και της εξέλιξης των αυθαίρετων κατασκευών μέχρι σήμερα.

Τα έσοδα έως τέλος Αυγούστου

Οσον αφορά τα έσοδα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου τα αθροιστικά έσοδα του νόμου 4014 ανέρχονται σε 1.000.204.413,29 ευρώ και του νόμου 4178 σε 476.443.440,98 ευρώ. Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει σχετική επιτάχυνση σε περιόδους λήξης προθεσμιών. Στην τρέχουσα περίοδο η ένταξη νέων αυθαιρέτων στην ρύθμιση δείχνει σχετική κάμψη, επηρεασμένη έντονα και από τους περιορισμούς των συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα. Στην επιλογή του τρόπου πληρωμής η κατάθεση μετρητών σε κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος είναι περίπου 87,5%. ενώ το υπόλοιπο 12,5% διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με web banking. Το διάστημα μετά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές οι πληρωμές μέσω web banking ανήλθαν στο 23,7% του συνόλου.

Για τις 340.966 νέες δηλώσεις τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ και αφορούν νομιμοποίηση περίπου 36 εκατ. τ.μ.

Το μέσο πρόστιμο ανά δήλωση υπολογίζεται περίπου στα 5.500 ευρώ.

Για τις δηλώσεις του ν. 4014 που μεταφέρθηκαν στον ν. 4178 τα καταχωρεσμένα πρόστιμα φτάνουν το 1,5 δισ. ευρώ.

Το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια και το 75% αυθαιρεσίας σε κτίσματα με οικοδομική άδεια.

Το 29% των δηλώσεων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90